Məhsullar

ARIQLAMA ÇAYI (SLİMMİNG TEA)
11 May 2019
BİFİDOBAKTERİ
11 May 2019
Hamsını göstər

İKAN

Login to see prices
Category:
Description

Tərkibi: Alman biotexnologiyası ilə emal olunmuş bitkilər: dağlıq meşələrdə bitən beşyarpaqlı kinostemma, yerköküdən alınmış beta-karotin, teopolifenol, C vitamini və s.
Məhsulun əsas hissəsi – beşyarpaqlı kinostemma bitkisi Tibet, Amerika və Afrikada dağlıq meşələrdə bitən liandır. Bu ərazilərdə yaşayan qədim xalqlar xüsusi sağlamlıq və döyüşkənliklə seçilirmişlər. Məlum olub ki, kinostemma bitkisinin qidalarına qatan bu insanlar döyüşlər zamanı stress keçirmirlər, döyüşlərdən sonra isə rahat şəkildə öz yaşamlarına davam edirmişlər. Kinostemmanın tədqiqi keçən əsrin 70-ci illə-rində Yapon alimləri tərfindən başlamışdır. Araşdırmalar nəticəsində aydın olub ki, kinostemmanın tərkibində güclü antioksidantlar (zərərsizləşdiricilər) və güclü adaptogenlər (uyğunlaşdırıcılar) var və bu xüsusiyətlərə görə kinostemma hamınin tanıdığı jenşendən 4-5 dəfə güclüdür. Beləki, jenşendə saponinlərin müxtəlif formalarının sayı 20-ə yaxındırsa, kinostemmada onların say müxtəlifliyi 84-dür. Həmçinin məlumdur ki, saponinlər hormonların sintezində aktiv iştirak edir.
Məhsulun əsas xüsusiyyətləri:
• Xərçəngin inkişafının qarşısın alır, artıq xərçəngə tutulmuş toxumaların bərpa olunmasına kömək edir. Ağ ciyər, uşaq-lıq boynu, qaraciyər,həmçinin melanoma xərçənginin inkişafını 20-80% dayan-dırır.
• Tonuslandırıcıdır. Stress və metereoloji şəraitin dəyişməsinə qarşı davamlılığı artırır.
• Jenşendən dəfələrlə güclü şəkildə cinsiyyət üzvlərinin funksiyasını artırır. Xüsusilə kişilərdə potensiyanı yüksəldir.
• Kapilyar elastikliyin artırır. Ürək əzələsinin və beynin qanla təchizatın yaxşılaşdırır. Həmçinin trombların yaranmasının qarşısını alır.
• Ruhi vəziyyəti hormonizasiya edir.
• Ağ ciyərlərin ventilyasiyasın yaxşılaşdırır. Oksigen aclığına davamlılığı artırır.
• Homeostazı (daxili mühitin sabitliyi) bərpa edir. Qanda limfositlərin sayının artmasına kömək edir, immuniteti yüksəldir.
• Qocalığı ləngidir, ağ saçların yaranmasının qarşısını alır, mövcud ağ saçları tədricən qaraldır.
• Dişləri qoruyur və möhkəmləndirir.
İstifadə üçün göstərişlər:
1. Orqanizmi hüceyrə səviyyəsində zəhərlərdən, mikrob və virus toksinlərindən, şüadan dərman qalıqlarından təmizləmək üçün.
2. Orqanizmi ruhi səviyyədə təmizləmək üçün, keçirilmiş stressi, şoku yaddaşdan silmək üçün.
3. Ziyanlı vərdişlərdən qurtulma zamanı.
4. İkan güclü uyğunlaşdırıcıdır. İstənilən şəraitə, vəziyyətə uyğunlaşmaq üçün. Eyni vaxtda çoxlu problemlərə qarşı davamlılığı saxlamaq üçün.
5. Güclü təbii antistress maddə kimi təffəkürü aydın saxlayaraq beyni sakitləşdirmək üçün (kimyəvi antidepressantlar kimi düşüncəni söndürmür, beyni tormozlamır, asılılıq yaratmır).
6. Bütün orqanizmin əsasən ürək və beynin qan təchizatını, oksigenlə təminatını yaxşılaşdırmaq üçün.
7. Cinsiyyət sisteminin müalicəsində.
8. Qocalma prosesini ləngitmək üçün. Ağ saçların əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün.
9. Qara ciyər hüceyrələrinin bərpası üçün. Hepatitlərin müalicə proqramında (kordisepslə birgə).
10. Şəkərli diabet xəstələrində
“Tiens”in Şəkər kalsiumu 
Xüsusi olaraq hormonal problemləri (Şəkərli Diabet , Zob vəs.) olan insanlar üçün hazrlanib. 
TƏRKİBİ: Müasir Alman biotexnologiyası ilə iribuynuzlu oküzlərin sümüklərindən ayrılmış və ionlaşmış kalsiumla birgə maqnezium, dəmir, sink, xrom, fosfor, selen, mis, manqan, Vitaminlər A, E, C, K, B_1, B_2, B_3, B_6, B_6, B_12, B_15, fol turşusu, balqabaq tozu vəs. hazırlanmışdır. 
MƏHSULUN ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ: 
☆Diabetiklərin kalsiuma və digər vitamin-minerallara olan tələbatın təmin edir. 
☆İnsulin sekresiyasına kömək edir. 
☆Diabetiklərdə toxumaların qidalanması ilə yarana biləcək xəstəliklərin qarşısın alır. 
☆Sağlam insanlarda şəkərli diabetin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. 
İSTİFADƏ ÜÇÜN GÖSTƏRİŞLƏR 
1. Sağlam insanlarda Şəkərli Diabetin, Zobun yaranmasının qarşısını almaq üçün. 
2. Şəkərli Diabet xəstələrində Diabretin yavaş-yavaş ölümə aparan fəsadlarından siğortalanmaq üçün 
3. Diabet xəstələrində fiziki və zehini gərginlik zamanı şəkəri optimal səviyyədə saxlamaq üçün. 
4. Kataraktanın (“mirvari suyu”), diabetik retinopatiyanın, qlaukomanın müalicə proqraminda. Görmə problemlərinin müalicəsində. 
5. Prostat adenomasının profilaktikası və müalicəsi proqraminda. 
6.Mastopatiyanın müalicə proqraminda. 
7. Qalxanabənzər vəzinin xəstəliklərinin müalicə proqraminda. 
8.Bütün insanlarda sümük problemlərinin və vitamin çatışmazlığının keyfiyyətli həllində. 
9.Hormonal problemlərin həlli üçün